Lu Tchung: První šálek…

Lu Tchung: První šálek…

První šálek laská mé suché rty a hrdlo,
druhý tříští stěny osamělého smutku,
třetí hledá vyschlé prameny říček v duši,
aby nalezl příběhy pěti tisíců svitků.
Se čtvrtým odchází bolest minulých křivd,
pátý očišťuje mé maso a kosti,
se šestým se spojuji s nesmrtelnými,
potěšení ze sedmého mohu sotva snést.
Čerstvý vítr proniká mými křídly,

jak si razím cestu na Pchenglaj.

***************************

První šálek svlažil mé hrdlo
druhý rozptýlil mou samotu,
třetí vyhnal beznaděj z mé hlavy,
prohloubil dojmy z knih, které jsem četl.
Po čtvrtém jsem se začal lehce potit
a s potem odcházely všechny nesnáze.
Pátý šálek očistil kažký kousek mého bytí.
Šestý mne přiblížil k nesmrtelnosti.
Sedmý je poslední, co zvládnu –
Jsem unášen…